Transpersoonlijke therapie is een ervaringsgerichte therapie, met als doel bewustwording. Bewust
worden van de oorzaak van je problemen en van de mechanismen die je in de loop van je leven
hebt ontwikkeld, om je staande te kunnen houden. Ik zie problemen vooral als een mogelijkheid
voor ontwikkeling. Alleen door te ervaren leer je over jezelf. 

We zijn geneigd om te gaan praten, denken en allerlei werkzaamheden of andere afleiding te zoeken 
als we gevoelens hebben die we liever niet willen ervaren. Dit is in mijn ogen een (onbewust) vermijdings-
mechanisme. Emoties zoals onzekerheid, angst, boosheid en verdriet die niet gevoeld en erkend zijn,
kunnen vervormd worden tot obsessies, haat, jaloezie, woede, bitterheid, zelfmedelijden, depressie, valse verwachtingen enz.. Deze onderdrukte gevoelens kunnen zich ook uiten in lichamelijke klachten zoals
hoofdpijn, buikpijn en pijn in rug of schouders. 

Het vermijden van pijnlijke gevoelens is heel menselijk gedrag want niemand vindt het prettig om
deze te voelen. Wel heeft het gevolgen voor de manier waarop je je leven leidt en hoe je in relaties
en werk functioneert. Door dit onderdrukken van emoties vervlakt je gevoel. Je ervaart geen pijnlijke
gevoelens meer maar ook geen levensvreugde. 

Als je last krijgt van dit, waarschijnlijk onbewuste, vermijdingsgedrag dan is er in mijn ogen maar één manier
om dit blijvend te veranderen: je bewust worden en het ervaren van het gevoel dat je weghoudt. Niet meer
leven in ontkenning maar vanuit aanvaarding. Dit biedt de mogelijkheid om geluk, ontspanning en vreugde 
te ervaren.

.