Tarieven
Een individueel kennismakingsgesprek is gratis en duurt maximaal 45 minuten. 
Een kennismakingspresentatie van twee en half uur voor minimaal vier en maximaal zes vrouwen is gratis.

Intakegesprek, voorafgaand  aan therapie € 110,00
Individuele sessie, 90 minuten € 110,00
Relatiesessie, 2 uur € 150,00
Vrouwengroep  € 160,00    per 4 bijeenkomsten
Inzichtgroep,  € 480,00    
4 dagen van 09.30 tot 17.30 uur  
Begeleidingstraject € 1750,00
Weekendworkshop € 375,00
Stiltedagen op Vlieland € 375,00
   

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging het NVPA (lidnummer 101558), geregistreerd bij stichting 
het RBCZ (licentienummer 204754R) en lid van het Boswijk netwerk. De meeste zorgverzekeraars 
vergoeden een deel van de kosten. Op de website van het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) staat een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar. 

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die
vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure
bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten’.
Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over mijn behandeling, dan hoor ik dat natuurlijk graag van je.
In een gesprek kunnen we naar een oplossing zoeken. Komen we er samen niet uit, â€‹dan kun je een
beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan zoals hierboven vernoemd.

Betaling geschiedt contant of kan ruim voorafgaand aan de afspraak worden overgemaakt op
rekeningnummer NL78 ASNB 0708 4382 88 o.v.v. consult, naam en datum, t.n.v. R.H. Stumpel
te Eindhoven.

Annulerering van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van het geplande consult.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt € 35,- in rekening gebracht.

Tot 3 weken voor aanvang van een workshop of groep kun je nog annuleren, je bent dan alleen 25 euro administratiekosten verschuldigd. Als je later afzegt worden de kosten volledig berekend. Bij tussentijds
afbreken van deelname aan een groep of workshop is er geen restitutie van de deelnamekosten mogelijk.
Indien een groep, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan krijg je daarvan zo spoedig mogelijk
bericht en worden de betaalde deelnamekosten teruggestort.